ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Με διάτρητη λαμαρίνα, σχέδια κομμένα σε Laser CNC

Έτοιμα κάγκελα προς τοποθέτηση

Οι απεικονιζόμενες αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα λόγω των διαφοροποιήσεων της οθόνης του υπολογιστή και του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται. Για καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επισκεφτείτε το χώρο μας.

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 100 | TIMH: 70€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 101 | TIMH: 75€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 102 | TIMH: 75€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 103 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 104 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 105 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 106 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 107 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 108 | TIMH: 65€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 109 | TIMH: 70€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 110 | TIMH: 70€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 111 | TIMH: 70€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 200 | TIMH: 100€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 300 | TIMH: 60€ +ΦΠΑ το μέτρο

Λαμαρίνα γαλβανιζέ 2cm βαμμένη ηλεκτροστατικά.
Υψος: 60cm / Μήκος: 1,25m
ΚΩΔ: 400 | TIMH: 60€ +ΦΠΑ το μέτρο