ΓΡΑΜΜΩΤΑ DECK

ΣΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ WPC 12cm 

DECK WPC

Προβολή

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m
ΚΩΔ. 3,60μ : 2004-12     ΚΩΔ. 3,90μ : 2009-12      ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

ΚΑΦΕ MARON 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC  Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m ΚΩΔ. 3,60μ : 2006-12     ΚΩΔ. 3,90μ : 2013-1 ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

ΔΡΥΣ 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC
Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m ΚΩΔ. 2001-12           ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

ΓΚΡΙ-ΣΚΟΥΡΟ 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC  Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m ΚΩΔ. 3,60μ : 2003-12      ΚΩΔ. 3,90μ : 2014-12 ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

OLIVO 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC
Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m ΚΩΔ. 3,60μ : 2010-12    ΚΩΔ. 3,90μ : 2015-12    ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

ΓΚΡΙ-ΑΝΟΙΧΤΟ 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC  Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m ΚΩΔ. 3,60μ : 2002-12      ΚΩΔ. 3,90μ : 2016-12  ΤΙΜΗ: 3,50€ +ΦΠΑ

DECK WPC

Προβολή

IVORY 12cm ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ DECK-WPC
Πάχος : 2,0 cm / Πλάτος : 12 cm / Μήκος : 3,60 m
ΚΩΔ: 2008-12       
ΤΙΜΗ: 4,00€ +ΦΠΑ